Greek
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ KES College και ΡΙΚ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ KES College και ΡΙΚ

19 Ιανουαρίου 2023

Την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023, το KES College και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας.

Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, το KES College και το ΡΙΚ συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να αναπτύξουν συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών και των εργαζομένων των δύο Οργανισμών, να διοργανώνουν από κοινού δραστηριότητες και να αναπτύξουν ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο KES Research Centre Ltd προς αμοιβαίο όφελος.

Το  Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σε ειδική τελετή στις εγκαταστάσεις του ΡΙΚ, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ κ. Θανάσης Τσώκος και ο Γενικός Διευθυντής του  KES College κ. Πέτρος Θ. Στυλιανού. Παρόντες ήταν, εκ μέρους του KES College, ο κ. Πέτρος Νικάνδρου, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού, ο κ. Πανίκος Παναγίδης, Διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) - KES College, ο Δρ. Βάσιας Βασιλειάδης, Διευθυντής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και εκ μέρους του ΡΙΚ, από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, η κα. Έλενα Μακρή, Δημοσιογράφος.

Σε χαιρετισμό του ο  κ. Θ. Τσώκος ανέφερε ότι “η σημερινή είναι πολύ σημαντική ημέρα για  το ΡΙΚ και το KES College διότι σφραγίζει μια συνεργασία μεταξύ των δύο Οργανισμών με στόχο να δρομολογηθούν δράσεις για αμφίδρομη ανάπτυξη και αναβάθμιση”. Τόνισε, επίσης, ότι η συνεργασία αυτή με το KES College θα υποβοηθήσει στη διασύνδεση του δημoσιογραφικού έργου με τον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο κ. Π. Στυλιανού ανέφερε ότι «η υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου επισφραγίζει τη βούληση των Διοικητικών Συμβουλίων και των δύο Οργανισμών ώστε τα όσα περιλαμβάνει να γίνουν πράξη προς αμοιβαίο όφελος. Ανέφερε, επίσης, ότι ο ιδρυτής του κολλεγίου αείμνηστος Θεόδωρος Π. Στυλιανού, λειτούργησε στο KES College την πρώτη Σχολή Δημοσιογραφίας στην Κύπρο το 1972 με την επωνυμία «Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις» και από τότε έχουν αποφοιτήσει πολλοί καταξιωμένοι γνωστοί Κύπριοι Δημοσιογράφοι.»

Καταλήγοντας ο κ. Στυλιανού ανέφερε ότι «η στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο Οργανισμών εξυπηρετεί και το δημόσιο συμφέρον καθώς η διαχρονική προσφορά και οι εμπειρίες του Κολλεγίου πέραν του μισού αιώνα στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνδυασμό με την ιστορία και το σημαντικό έργο που επιτελεί το ΡΙΚ μέσω των υπηρεσιών ενημέρωσης, προσθέτουν αξία στην λειτουργία των δύο ιστορικών αυτών Οργανισμών προς όφελος των εργαζομένων, των εκπαιδευτών, των φοιτητών αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.»

Οι δύο Οργανισμοί συμφώνησαν ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:

  • Το ΡΙΚ θα μπορεί να προσκαλεί άτομα από το ακαδημαϊκό ή το διοικητικό προσωπικό του Κολλεγίου ακόμη και φοιτητές, σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές στις οποίες θα μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις τους για ενημέρωση και επιμόρφωση του κοινού αναφορικά με θέματα της επικαιρότητας ή άλλα θέματα του αντικειμένου τους.
  • Σεμινάρια, παρουσιάσεις, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις, ημερίδες, workshops ή και επισκέψεις θα μπορούν να διοργανώνονται από κοινού με στόχο τη μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας.
  • Το ΡΙΚ, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους του Κολλεγίου, θα δέχεται φοιτητές για πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αλλά και την καλοκαιρινή περίοδο, σε τομείς που σχετίζονται με τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών του Κολλεγίου και ειδικά της Δημοσιογραφίας.
  • Το ΡΙΚ θα μπορεί να προτείνει υπαλλήλους του για παρακολούθηση σε προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Κολλεγίου.
  • Το KES College θα παραχωρεί υποτροφίες στην κοινότητα του ΡΙΚ για οποιοδήποτε Πρόγραμμα Σπουδών στη μνήμη του Ιδρυτή του και παλαιού Συνεργάτη του ΡΙΚ, αείμνηστου Θεόδωρου Π. Στυλιανού με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
  • Το KES College και το ΡΙΚ θα συμμετέχουν από κοινού σε έργα και θα αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο KES Research Centre Limited με απώτερο στόχο την ερευνητική κατάρτιση και εκπαίδευση τόσο των φοιτητών του Κολλεγίου όσο και των υπαλλήλων των δύο Οργανισμών.

Γενικότερα, η γραπτή αυτή συμφωνία του KES College με το ΡΙΚ θα συμβάλει τα μέγιστα στην ενίσχυση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών του Κολλεγίου ως επίσης και στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού των δύο Οργανισμών.

Εν κατακλείδι, το KES College εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς το ΡΙΚ και ιδιαίτερα προς την κα. Γεωργία Βασιλάκη, Υπεύθυνη Κατάρτισης Προσωπικού του ΡΙΚ, η οποία διέκρινε το αξιόλογο έργο που επιτελείται στο KES College και βοήθησε ώστε η συνεργασία αυτή να πάρει σάρκα και οστά!

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις

5 Λεωφόρος Καλλιπόλεως
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@kes.ac.cy