Greek

Γραφείο Erasmus

Η Διεύθυνση του KES College προχώρησε στη δημιουργία ειδικού γραφείου για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και δια βίου εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γραφείο αυτό θα έχει ως κύριο στόχο την επαφή με άλλα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Κολλέγια) με σκοπό την ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των ιδρυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Άντρη Σιδέρη, Τηλ.: 22875737, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Erasmus+ (2021 - 2027)

Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. 

Το KES College ενθαρρύνει τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα αυτό και ειδικά τους φοιτητές και τους αποφοίτους του, γιατί ταυτόχρονα με την εμπειρία, οι προοπτικές εύρεσης εργασίας αυξάνονται αισθητά για κάποιον που έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

Πρώην φοιτητές του Erasmus και κυρίως όσοι έμειναν για μεγάλο διάστημα εκτός της χώρας καταγωγής τους, συχνά επιτυγχάνουν βρίσκοντας εργασία που σχετίζεται με ικανότητες που αποκτώνται ή ενισχύονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο εξωτερικό.

Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή του KES College στο πρόγραμμα ERASMUS

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει τη συμμετοχή του KES College για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021 - 2027.

Η έγκριση αυτή επιτρέπει στο KES College διάφορες ευρωπαϊκές δράσεις (π.χ. κινητικότητα φοιτητών, συμμετοχή σε πολυμερή σχέδια και δίκτυα κ.α.) σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και για διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση και κατάρτιση τριτοβάθμιου επιπέδου.

Erasmus Policy Statement

Κινητικότητα Προσωπικού

Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στο Διδακτικό και μη Διδακτικό Προσωπικό για:

Διδασκαλία στο εξωτερικό: Απευθύνεται σε Διδακτικό προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πραγματοποιείται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης βάσει προσυμφωνημένου προγράμματος διδασκαλίας διάρκειας 2 ημερών – 2 μήνες, με ελάχιστο 8 διδακτικών ωρών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κατάρτιση στο εξωτερικό: Απευθύνεται σε Διδακτικό και Διοικητικό προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πραγματοποιείται σε επιχείρηση ή οργανισμό ή Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης βάσει προσυμφωνημένου προγράμματος επιμόρφωσης διάρκειας 2 ημερών – 2 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δήλωσε τώρα συμμετοχή για διδασκαλία ή/και για κατάρτιση στο εξωτερικό!

Κινητικότητα Φοιτητών

Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές για:

Σπουδές σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού (από το δεύτερο έτος και μετά) διάρκειας από 3 μήνες, χωρίς δίδακτρα, με την παροχή χρηματοδότησης, παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη αναγνώριση του προγράμματος σπουδών αφού εκπληρωθούν οι απαιτήσεις όπως καθορίζονται στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση σε επιχείρηση ή οργανισμό διάρκειας από 2 μήνες με την παροχή χρηματοδότησης, παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη αναγνώριση αφού έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις όπως έχουν καθοριστεί στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οι πιο πάνω κινητικότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε:

 • Tα 28 κράτη μέλη της ΕΕ
 • Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία

Δήλωσε τώρα συμμετοχή για σπουδές ή/και για πρακτική άσκηση  στο εξωτερικό!

Συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Πρόγραμμα Erasmus+

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες του τις δραστηριότητες. Η συμμετοχή τόσο των φοιτητών όσο και του προσωπικού με ειδικές ανάγκες σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος ενθαρρύνεται με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέρα από τη στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή που διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες, παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα αυτά να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους.

Τέτοια έξοδα μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή) και κατά τη διαμονή στο εξωτερικό αν είναι απαραίτητο
 • Ειδικές διευθετήσεις για μετακίνηση από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστής ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (σύστημα “Braille”, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές με ιδιαίτερες ανάγκες, θα πρέπει να απευθύνονται με αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης, με βάση την προϋπολογισθείσα δαπάνη, στο Γραφείο Erasmus του Κολλεγίου. Η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση θα εξασφαλίζεται μέσω των ιδρυμάτων τους από το Ίδρυμα Διά Βίου Μάθησης, και θα διατίθεται στους δικαιούχους στη βάση της συνήθους διαδικασίας έγκρισης και καταβολής χρηματοδότησης του Ιδρύματος.

Τα άτομα που θα εξασφαλίσουν τέτοια πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ποσά αυτά διατίθενται στη βάση πραγματικού κόστους, επομένως με την επιστροφή τους θα πρέπει να υποβάλουν στο ίδρυμά τους όλα τα αποδεικτικά για τις πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν. Με βάση το τελικό επιλέξιμο ποσό που θα εγκριθεί από το ίδρυμα στη βάση των αποδεικτικών που θα υποβληθούν θα καθοριστεί και το τελικό ποσό της χρηματοδότησης.

Εμπειρίες φοιτητών και προσωπικού από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus

Μέσα στα πλαίσια των εορτασμών των 30 χρόνων του Προγράμματος Erasmus, το KES College ετοίμασε βίντεο με τις εμπειρίες τόσο των φοιτητών όσο και του προσωπικού του από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus.

To βίντεο αυτό ετοιμάστηκε με τη βοήθεια των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών «Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις» με την καθοδήγηση του καθηγητή τους κ. Χριστόφορου Ροδίτη. 

Δείτε το εδώ: KES College - Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+

5 Λεωφόρος Καλλιπόλεως
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]